• De Columbiaan is een grote en diverse vereniging: 400 leden die hard zwemmen, netjes (leren) zwemmen en veel plezier hebben in en om het water. Met grote betrokkenheid van vrijwilligers en met een maatschappelijke taak om Voorhouters en omgeving (veilig) te laten zwemmen.
   
  Om de vereniging draaiende te houden, zijn vele handen nodig. Natuurlijk de zichtbare handen als lesgevers en trainers. Maar ook op de achtergrond gebeurt er veel: onder andere ledenwerving, vrijwilligersmanagement, communicatie, uitzetten en borgen van lange termijn beleid.. Om dit alles in goede banen te leiden, is er een vacature voor Voorzitter.
   
  Wat houdt deze functie in?
  • als bestuurslid:

   o    extern vertegenwoordiger van de vereniging
   o    uitzetten en monitoren van missie, visie en beleid
   o    meedenken en beslissen over de vereniging over lange termijn en ad hoc vraagstukken
  • samen met secretaris en penningmeester:

   o    uitzetten (financieel) beleid
   o    voorbereiden algemene ledenvergadering
  • als klankbord en meedenker / meebeslisser voor:

   o    bestuurslid leszwemmen
   o    bestuurslid wedstrijdzwemmen
   o    bestuurslid volwassenzwemmen
   o    bestuurslid PR / Communicatie

   De voorzitter houdt zich bezig met de grote lijnen van de vereniging: doordat hij/zij de lange termijn missie, visie en beleid bewaakt, kunnen de uitvoerende vrijwilligers in de vereniging zich focussen op de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter zal altijd het grote plaatje inbrengen om zo de dagelijkse gang met de grote lijn te verbinden.

  Het brede scala aan taken vereist organiserende en aansturende vaardigheden. Ben jij of ken jij die persoon met organisatorische vaardigheden die De Columbiaan verder helpt? Meld je dan bij voorzitter@columbiaan.nl; ook wanneer je meer wilt weten over de vacature.

  Samen zorgen we voor de ideale omstandigheden voor ambitie, plezier en sportiviteit, waarin de vrijwilligers en zwemmers zich kunnen focussen op het zwemmen!

   

  Bestuur De Columbiaan