• Klachtenprocedure

  Bij De Columbiaan kunnen klachten en opmerkingen op verschillende manieren met de juiste persoon worden gedeeld.

  Mocht u een vraag, belangrijke informatie over uw zwemmende kind of een klacht over het lesgeven hebben, dan kunt u altijd terecht bij de lesgevers in het zwembad. Dit is ons inziens de meest effectieve wijze om met de belangrijke informatie om te gaan.

  • In De Wasbeek kan voorafgaand aan de eerste zwemles of na afloop van de tweede les met de lesgevers worden gesproken.
  • In de KTS kan voorafgaand aan de eerste zwemles (15:45 uur) of na afloop van de tweede zwemles (16:45 uur) met de lesgevers worden gesproken. Bij het B- en C-diploma is daar na afloop van de zwemles (17:45 uur) tijd voor.
 • Mocht u met uw vraag of klacht niet bij de lesgever terecht kunnen, kunt u contact opnemen met het bestuurslid Leszwemmen (zwemcommissie@columbiaan.nl) of met een van onzevertrouwenspersonen. Deze persoon registreert de klacht en handelt ernaar door contact op te nemen met de betreffende lesgever en te bemiddelen in de ontstane situatie. Hij/zij luistert daarbij naar beide omschrijvingen en tracht de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Zodat, zoals in lijn met de visie van de zwemvereniging, eenieder op een plezierige wijze bij De Columbiaan kan blijven en zwemmen én lesgeven.

  Een klacht of opmerking wordt altijd afgesloten na goedkeuring van beide partijen. Deze goedkeuring kan zowel mondeling als schriftelijk (digitaal) plaatsvinden. Mocht het zo zijn dat niet tot een goede overeenstemming kan worden gekomen, dan vindt u op deze pagina ook een nationaal meldingspunt.

  Uiteraard heeft deze procedure als doel om uw kind met plezier en veilig te leren zwemmen. Wanneer dit door welke omstandigheid dan ook niet meer het geval is, zijn we er als vereniging voor om dit weer zo te laten zijn: iedereen kan met plezier en veilig bij De Columbiaan leren zwemmen!